OFERTA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – UL. KALISKA 7, OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Kamienica przy ul. Kaliskiej 7 w Ostrowie Wielkopolskim

Likwidator Piotr Hanaj niniejszym ogłasza ofertę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w postaci kamienicy, składającej się z budynku głównego oraz oficyny o łącznej powierzchni 839 m2 położonej w centrum Ostrowa Wielkopolskiego przy ul. Kaliskiej 7, w tym:

Budynek główny:

–  parter: dwa lokale użytkowe o powierzchni 26m2 i 41m2. 

–  I piętro: dwa lokale mieszkalne o pow. 52m2 i 43m2

– II piętro: dwa lokale mieszkalne o pow. 52m2 i 43m2

Oficyna:

– parter: dwa lokale mieszkalne o pow. 45m2 i 61m2

– I piętro: dwa lokale mieszkalne o pow. 28m2 i 33m2

– II piętro: dwa lokale mieszkalne o pow. 28m2 i 34m2

Aktualnie w budynku głównym wynajęte są trzy lokale mieszkalne. W oficynie aktualnie wynajęte są cztery lokale mieszkalne.

Stan techniczny budynku: 

Elewacja frontowa oraz stolarka okienna (PCV) we wszystkich wynajmowanych lokalach wymieniona została w 2010 roku. W 2012 roku budynek został podłączony do ogrzewania z cieplika miejskiego. W budynku wymieniowe zostały piony kanalizacyjne i wodne oraz instalacja elektryczna w większości wynajmowanych lokali mieszkalnych. W budynku frontowym częściowo wyremontowana została klatka schodowa. Na terenie posesji za oficyną znajduje się plac po wcześniej wyburzonych budynkach gospodarczych, który może być wykorzystany pod zabudowę bądź miejsca parkingowe. 

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Biura Likwidatora, tj. HPKM Legal Group (ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53 – 659 Wrocław) w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8:30 do godz. 16:30 lub doręczyć je drogą pocztową na adres siedziby Biura Likwidatora w terminie 30 dni, liczonych od dnia 19 kwietnia 2022 r. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.300,000.00 złotych. Ponadto warunkiem uczestnictwa jest wpłata przez Oferenta wadium w wysokości 65.000,00 złotych.

Szczegóły dotyczące składania ofert jak również Regulamin Przetargu pozostają do wglądu w siedzibie Biura Likwidatora. Wszelkich informacji w zakresie przedmiotu i trybu Przetargu udziela likwidator – Piotr Hanaj telefonicznie: 791 661 767 lub mailowo: hanaj@hpkm.pl

Obsługa prawna
podmiotów gospodarczych

Bieżąca obsługa prawna to nie tylko kompleksowe wsparcie w codziennych problemach prawnych, przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń organów spółek prawa handlowego czy nadzorowanie i opiniowanie kluczowych procesów decyzyjnych związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. To również opracowywanie wzorów wykorzystywanych umów, regulaminów i wszelkiej innej dokumentacji, która jest lub będzie niezbędna do sprawnego codziennego funkcjonowania organizacji.

Przejmując na siebie szereg obowiązków tworzymy środowisko umożliwiające naszym klientów poświęcenie całości swojej uwagi na rozwoju ich działalności – wszystko z przy zachowaniu najwyższych standardów świadczenia pomocy prawnej w ramach praktyki zawodowej radców prawnych.

Upadłość
i restrukturyzacja

Jeśli istnieje zagrożenie utraty płynności finansowej rozwiązaniem będzie podjęcie stosownych kroków sanacyjnych, aby zapobiec upadłości. Natomiast, gdy na działania restrukturyzacyjne jest za późno zabezpieczamy przeprowadzenie upadłości.

W ramach praktyki doradców restrukturyzacyjnych oferujemy:

  • analizę niewypłacalności podmiotów
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości i pomoc w oddłużeniu osób fizycznych w ramach tzw. upadłości konsumenckiej
  • sporządzenie wniosku o zatwierdzenie układu oraz wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego dla przedsiębiorstw
  • wsparcie dłużników od momentu złożenia wniosku inicjującego postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, aż do ich zakończenia
  • pomoc w restrukturyzacji pozasądowej – przygotowywaniami propozycji układowych oraz negocjacje z wierzycielami
  • pełnienie wszystkich funkcji sądowych przewidzianych przepisami prawa dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w tym syndyka, nadzorcy, nadzorcy układu czy zarządcy w postępowaniach sądowych

Likwidacje i kuratele

Doświadczenie zdobyte podczas wykonywania funkcji przypisanych do licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pozwala na kompleksowe i sprawne prowadzenie postępowań likwidacyjnych spółek prawa handlowego.

W ramach świadczonych usług specjalizujemy się występowaniu w roli kuratorów, likwidatorów oraz zarządców przymusowych. Pomagamy uporządkować i zakończyć wszelkie sprawy podmiotów gospodarczych, a jeżeli zachodzi taka potrzeba – również doprowadzić do ich likwidacji.

Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, wniosków oraz sprawozdań, ale również w czynnościach faktycznych zmierzających do przywrócenia klientom możliwości dalszego funkcjonowania lub zakończenia ich bieżącej działalności.

Postępowania sądowe

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego na terenie całego kraju przed sądami powszechnymi (zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych), sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym we wszystkich instancjach spraw.

Reprezentujemy Klientów również przed organami administracji publicznej (w tym w sprawach podatkowych na każdym ich stadium), organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi.

Rozwój i procesy
inwestycyjne Start-upów

Pracownicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w kompleksowym wsparciu prawnym tzw. Start-up’ów. W pierwszej kolejności pomagamy wybrać optymalną formę prawną prowadzenia działalności, ściągając z założycieli ciężar dochowania wszelkich związanych z tym formalności. Oferujemy również przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia odpowiedzialnej i profesjonalnej działalności, w tym niezbędnych umów, regulaminów, polityk czy ogólnych warunków świadczenie usług.

To co nas wyróżnia to wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu Start-up’ów raz ich właścicieli przez procesy inwestycyjne – nie zależnie od etapu oraz rundy inwestycji. Pomagamy w analizie i negocjowaniu warunków umów inwestycyjnych, aktów założycielskich spółek oraz indywidualnych kontraktów dla założycieli.

Wsparcie prawne
cudzoziemców

HPKM Legal Group specjalizuje się w udzielaniu specjalistycznego wsparcia prawnego dla cudzoziemców – w szczególności dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Posiadamy doświadczenie m.in. w legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców (m.in. karty pobytu), uzyskiwaniu testów rynku pracy, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi czy zawierania małżeństw z obywatelami Polski. W częstej obecnie sytuacji przewlekłości toczących się postępowań oferujemy sporządzenia ponagleń oraz skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.