Aplikant radcowski, członek Sekcji praktyków prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz Sekcji praktyków prawa antydyskryminacyjnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, członek Komisji Stałej ds. Praworządności i Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku „Compliance w organizacji” współorganizowanych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.

Specjalizuje się w procesie cywilnym, prawie egzekucyjnym, prawie pracy oraz prawie antydyskryminacyjnym. Obecnie w ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się wsparciem Biura Syndyków, obsługą postępowań upadłościowych konsumentów i osób prawnych, kuratorów i likwidatorów spółek prawa handlowego. Ponadto zajmuje się także sprawami z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych, analizy kontraktów handlowych oraz wsparciem w zakładaniu i zarządzeniem ładem prawnym fundacji oraz stowarzyszeń.  Pro bono bierze udział w cyklicznych wydarzenia związanych z nieodpłatnym świadczeniem pomocy prawnej dla osób wykluczonych, doświadczających przemocy oraz dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, tożsamość i orientację seksualną oraz status społeczny.