Studentka V roku studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, magistrantka w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest prawo upadłościowe, w szczególności instytucja przygotowanej likwidacji, prawo spółek handlowych oraz szeroko pojęte prawo cywilne. Obecnie w ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się wsparciem biura syndyka, postępowań likwidacyjnych spółek prawa handlowego, a ponadto, zajmuje się także wybranymi zagadnieniami procesowymi i sprawami z zakresu obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw. W przyszłości planuje przystąpić do egzaminu na aplikację radcowską oraz egzaminu dla kandydatów ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.