Aplikantka radcowska (nr wpisu: APL-WR-220042), compliance officer, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku „Compliance w organizacji” współorganizowanych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.

Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu postępowania upadłościowego oraz szeroko pojętego prawa cywilnego. Obecnie w ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się wsparciem biura syndyka oraz postępowań likwidacyjnych spółek prawa handlowego. Ponadto zajmuje się także sprawami z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych, analizy kontraktów handlowych oraz zagadnieniami procesowymi.