Postępowanie upadłościowe A.J.M. Transport sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu

Data ogłoszenia upadłości: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 marca 2024 r. (sygn. akt: WR1F/GU/788/2023) Syndyk masy upadłości: Mateusz Kurowski – nr licencji 1152 Sędzia komisarz: SSR Marta Trześniewska-Struska Sygnatura postępowania upadłościowego: WR1F/GUp/29/2024 Stan postępowania: postępowanie w toku 

Postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Liwii Szmatloch

Data ogłoszenia upadłości: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 marca 2024 r. (sygn. akt: WR1F/GU/497/2022) Syndyk masy upadłości: Piotr Hanaj – nr licencji 915 Sędzia referent: Sygnatura postępowania upadłościowego: WR1F/GUp-s/ 78/2024 Stan postępowania: postępowanie w toku 

KONKURS OFERT NA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – UL. POLNA, BRATOWICE

Syndyk masy upadłości niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratowice, gmina Żórawina, działka 42/2 AM-1, ul. Polna obręb Bratowice o powierzchni 1184 m2 dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze […]

KONKURS OFERT NA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI O PRZEZNACZENIU MAGAZYNOWYM – UL. TOWAROWA 2, BIERUTÓW

Syndyk masy upadłości niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ¼ w nieruchomości budynkowej o przeznaczeniu magazynowym, zlokalizowanym pod adresem ul. Towarowa 2, 56 – 420 Bierutów, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, stanowiącym odrębną nieruchomość oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 2/7 oraz 2/10 AM 14, […]

TRZECI KONKURS OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – UL. WYSPIAŃSKIEGO 40S, KŁODZKO (LOKAL NR 6)

R.pr. Piotr Hanaj działając jako likwidator spółki PPHU „Lactis” Andreasik, Lis spółka jawna w likwidacji z siedzibą w Kłodzku ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 marca 2023 r., niniejszym ogłasza trzeci Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości lokalowej […]

TRZECI KONKURS OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – UL. WYSPIAŃSKIEGO 40S, KŁODZKO (LOKAL NR 5)

R.pr. Piotr Hanaj działając jako likwidator spółki PPHU „Lactis” Andreasik, Lis spółka jawna w likwidacji z siedzibą w Kłodzku ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 marca 2023 r., niniejszym ogłasza trzeci Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości lokalowej […]

TRZECI KONKURS OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – UL. WYSPIAŃSKIEGO 40S, KŁODZKO (LOKAL NR 4)

R.pr. Piotr Hanaj działając jako likwidator spółki PPHU „Lactis” Andreasik, Lis spółka jawna w likwidacji z siedzibą w Kłodzku ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 marca 2023 r., niniejszym ogłasza trzeci Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości lokalowej […]

Postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jarosława Korzeń

Data ogłoszenia upadłości: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 lutego 2024 r. (sygn. akt: WR1F/GU/12/2024) Syndyk masy upadłości: Mateusz Kurowski – nr licencji 1152 Sędzia referent: Sygnatura postępowania upadłościowego: WR1F/GUp-s/49/2024 Stan postępowania: postępowanie w toku 

KONKURS OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – UL. WYSPIAŃSKIEGO 40S, KŁODZKO (LOKAL NR 4)

R.pr. Piotr Hanaj działając jako likwidator spółki PPHU „Lactis” Andreasik, Lis spółka jawna w likwidacji z siedzibą w Kłodzku ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 marca 2023 r., niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości lokalowej o […]

DRUGI KONKURS OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – UL. WYSPIAŃSKIEGO 40S, KŁODZKO (LOKAL NR 5)

R.pr. Piotr Hanaj działając jako likwidator spółki PPHU „Lactis” Andreasik, Lis spółka jawna w likwidacji z siedzibą w Kłodzku ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 marca 2023 r., niniejszym ogłasza drugi Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości lokalowej […]