WYNIKI KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ – KSIĘGNICE, GMINA TRZEBNICA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Przemysława Kaczorowskiego (sygn. akt VIII GUp 358/20) toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niniejszym ogłasza wyniki Konkursu Ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w powiecie trzebnickim, gminie: Trzebnica, miejscowości […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WE WROCŁAWIU PRZY UL. MAŚLICKIEJ 166 B,C

Syndyk masy upadłości wobec braku wpływu ofert w ramach Konkursu Ofert ogłoszonego w dniu 3 lutego 2023 r. na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Simbud sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 280/19), budynku wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, zlokalizowanego przy ul. Maślickiej […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – WROCŁAW, UL. WIŚNIOWA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Centrum Ikar sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GUp 155/20, niniejszym ogłasza wyniki Konkursu Ofert na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ – WROCŁAW, UL. MAŚLICKA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Simbud sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GUp 280/19, niniejszym ogłasza wyniki Konkursu Ofert na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy […]

KONKURS OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ – WROCŁAW, UL. MAŚLICKA

Syndyk masy upadłości niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości – prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Maślickiej we Wrocławiu, oznaczonej jako działka nr 61/8, obręb 0035-Maślice, AM-12, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00359006/3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie […]

OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – WROCŁAW, UL. WIŚNIOWA

Syndyk masy upadłości wobec braku wpływu ofert w ramach Konkursu ogłoszonego w dniu 9 listopada 2020 r. na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości – prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 70,31 m2, położonego we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 85B/4, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, […]

WIZJA LOKALNA – WROCŁAW, UL. WIŚNIOWA

Syndyk masy upadłości Mateusz Kurowski ogłasza oględziny lokalu mieszkalnego o powierzchni 70,31 m2, położonego we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 85B/4. Pierwsza wizja lokalna odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00. Przewidywany czas trwania: 45-60 minut. Druga wizja lokalna odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00. […]

KONKURS OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – WROCŁAW, UL. WIŚNIOWA

         Syndyk masy upadłości niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości – prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 70,31 m2, położonego we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 85B/4, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00323999/9, wraz z udziałem wynoszącym 2.902/1.000.000 […]

WYNIKI LICYTACJI NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE W POSTĘPOWANIU LIKWIDACYJNYM (DZIWISZÓW, CHROŚNICA)

Likwidator Stowarzyszenia Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy „AESCULAP” w likwidacji z/s w Dziwiszowie ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 czerwca 2021 r., na podstawie § 14 Regulaminu licytacji nieruchomości o łącznej powierzchni 43,4587 ha (8 nieruchomości gruntowych składających się̨ […]

WYNIKI DRUGIEGO KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – WYSOKA, UL. LIPOWA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Drzyzgi (VIII GUp 46/21), niniejszym ogłasza wyniki drugiego Konkursu Ofert na łączną sprzedaż z wolnej ręki lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej komórki lokatorskiej, o łącznej powierzchni 45,78 m², położonego w […]