WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – UL. POLNA, BRATOWICE

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marcina Klekotko (sygn. akt WR1F/GUp/19/2023) toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niniejszym informuje, że rozstrzygnięto Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI O PRZEZNACZENIU MAGAZYNOWYM – UL. TOWAROWA 2, BIERUTÓW

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Kazimierza Knefel (sygn. akt WR1F/GUp/18/2023) toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niniejszym informuje, że rozstrzygnięto Konkurs Ofert Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ¼ w nieruchomości budynkowej o […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI – UL. SŁOWIAŃSKA 23B/3, KONDRATOWICE

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bronisławy Motyl (sygn. akt VIII GUp 198/21) toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niniejszym informuje, że rozstrzygnięto drugi Konkurs Ofert opublikowanego w dniu 25 października 2023 r. na sprzedaż z wolnej ręki […]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GANT DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY

Kurator spółki GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000025000), którym ustanowiony został Piotr Hanaj, działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 22 listopada 2018 r., o sygn. akt WR.IX Ns-Rej.KRS 29752/16/786, w trybie art. 42 §2 k.c. w związku z art. 398 k.s.h. oraz […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – WYSOKA, GMINA KOBIERZYCE

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Piątkowskiej (sygn. akt VIII GUp 490/21) toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niniejszym ogłasza wyniki Konkursu Ofert na sprzedaż z wolnej ręki objętego masą upadłości udziału w 1/4 części w […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ – KSIĘGNICE, GMINA TRZEBNICA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Przemysława Kaczorowskiego (sygn. akt VIII GUp 358/20) toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niniejszym ogłasza wyniki Konkursu Ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w powiecie trzebnickim, gminie: Trzebnica, miejscowości […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WE WROCŁAWIU PRZY UL. MAŚLICKIEJ 166 B,C

Syndyk masy upadłości wobec braku wpływu ofert w ramach Konkursu Ofert ogłoszonego w dniu 3 lutego 2023 r. na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Simbud sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 280/19), budynku wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, zlokalizowanego przy ul. Maślickiej […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – WROCŁAW, UL. WIŚNIOWA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Centrum Ikar sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GUp 155/20, niniejszym ogłasza wyniki Konkursu Ofert na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ – WROCŁAW, UL. MAŚLICKA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Simbud sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GUp 280/19, niniejszym ogłasza wyniki Konkursu Ofert na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy […]

KONKURS OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ – WROCŁAW, UL. MAŚLICKA

Syndyk masy upadłości niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości – prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Maślickiej we Wrocławiu, oznaczonej jako działka nr 61/8, obręb 0035-Maślice, AM-12, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00359006/3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie […]