WYNIKI LICYTACJI NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE W POSTĘPOWANIU LIKWIDACYJNYM (DZIWISZÓW, CHROŚNICA)

Likwidator Stowarzyszenia Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy „AESCULAP” w likwidacji z/s w Dziwiszowie ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 czerwca 2021 r., na podstawie § 14 Regulaminu licytacji nieruchomości o łącznej powierzchni 43,4587 ha (8 nieruchomości gruntowych składających się̨ […]

WYNIKI DRUGIEGO KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – WYSOKA, UL. LIPOWA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Drzyzgi (VIII GUp 46/21), niniejszym ogłasza wyniki drugiego Konkursu Ofert na łączną sprzedaż z wolnej ręki lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej komórki lokatorskiej, o łącznej powierzchni 45,78 m², położonego w […]

OSTATECZNE WYNIKI TRZECIEGO KONKURSU OFERTOWEGO NA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI – GROBLICE, UL. OPOLSKA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Płocidem (VIII GUp 197/20), niniejszym ogłasza ostateczne wyniki trzeciego Konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 50 % w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokojów, salonu, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz pomieszczenia pomocniczego numer 3/2, o łącznej […]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – WYSOKA, UL. LIPOWA

Syndyk masy upadłości zarządzeniem z dnia 10 maja 2022 r. na podstawie § 16 pkt. 1 Regulaminu pisemnego nieograniczonego Konkursu Ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz udziału w lokalu niemieszkalnym wchodzących w skład masy upadłości w postepowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Drzyzgi (sygn. akt VIII GUp 46/21) opublikowanego na […]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU OFERTOWEGO POSTĘPOWANIU LIKWIDACYJNYM NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE (DZIWISZÓW, CHROŚNICA)

Likwidator Stowarzyszenia Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy „AESCULAP” w likwidacji z/s w Dziwiszowie ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 czerwca 2021 r.,  zarządzeniem z dnia 9 maja 2022 r. na podstawie § 17 pkt. 1 Regulaminu pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż z […]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI

Syndyk masy upadłości zarządzeniem z dnia 5 maja 2022 r. na podstawie § 16 pkt. 1 Regulaminu drugiego, pisemnego, nieograniczonego konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 50 % w prawie własności lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Płocidem (sygn. akt VIII GUp 197/20) opublikowanego na stronie Biura Syndyka […]

WYNIKI KONKURSU OFERT NA NIERUCHOMOŚĆ – WYSOKA, UL. LIPOWA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Drzyzgi (VIII GUp 46/21), niniejszym ogłasza wyniki Konkursu Ofert na łączną sprzedaż z wolnej ręki lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej komórki lokatorskiej, o łącznej powierzchni 45,78 m², położonego w Wysokiej przy […]

WYNIKI KONKURSU OFERTOWEGO NA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI – GROBLICE, UL. OPOLSKA

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Płocidem (VIII GUp 197/20), niniejszym ogłasza wyniki drugiego Konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 50 % w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokojów, salonu, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz pomieszczenia pomocniczego numer 3/2, o łącznej powierzchni […]

WYNIKI KONKURSU OFERTOWEGO NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ – BRZEZIMIERZ, POWIAT OŁAWSKI

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Kwiecień (VIII GUp 212/21), niniejszym ogłasza wyniki Konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 5,6167 ha, położonej w obrębie: Brzezimierz, jednostka ewidencyjna: Domaniów, powiat: oławski, województwo: dolnośląskie, składającej się z działki gruntu numer 3 AM – 1, […]

WYNIKI PRZETARGU OFERTOWEGO W POSTĘPOWANIU LIKWIDACYJNYM – RATRAKI

Likwidator Stowarzyszenia Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy „AESCULAP” w likwidacji z/s w Dziwiszowie niniejszym ogłasza wyniki Przetargu na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy likwidacyjnej, tj.: Ratraka Pisten Bully 300 (ex Winde) wraz z akcesoriami; Ratraka Pisten Bully 240 D wraz z akcesoriami. Protokół otwarcia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w załączeniu.