Wizja lokalna – ul. Malinowa 2, Suchy Dwór

Uprzejmie informujemy, że w związku z konkursem ofert ogłoszonym w dniu 6 maja 2021 r. oraz zainteresowaniem przedmiotową nieruchomością znajdującą się w Suchym Dworze przy ul. Malinowej 2, syndyk wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 21 maja 2021 r. (piątek) w godzinach 9:00 – 9:30. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia spotkania do […]

Wyłożenie sprawozdania likwidacyjnego Dolnośląskiej Agencji Handlowej Pro Natura sp. z o.o. w likwidacji Likwidator Dolnośląskiej Agencji Handlowej Pro Natura sp. z o.o. w likwidacji NIP: 8992480325, REGON: 932908991 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153354 (dalej: „Spółka”), ustanowiony w postępowaniu likwidacyjnym, […]